Om bogen "Det danske klassesamfund"

Bogen tegner et bred socialt Danmarks-portræt - vores indkomster, hvor vi bor, vores arbejdsliv, børnenes uddannelses-muligheder, ja selv vores valg af ægtefæller er bestemt af uddannelse og klasse. Bogen bygger på et nyt og omfattende datasæt, der kortlægger udviklingen fra 1985 til idag, men den er også spækket med hverdagsberetninger, som sætter kød og blod på de sociale klasser. Der tegnes Læs mere om indholdet og forfatterne her

Bogen har fået fine anmeldelser, læs her

Vi fire forfattere har skrevet en fælles kronik til Information, som opridser nogle af hovedpointerne, læs her

I en kronik tager jeg fat på en af de debatter, der er fulgt i kølvandet på bogen - om forholdet mellem arbejderklassen og middelklassen. Læs mere her

Du kan teste din egen klasse, se tallene for din kommune og læse tallene bag bogen på www.klassesamfund.dk

 

Lars Olsen, Niels Ploug, Lars Andersen og Jonas Schytz Juul: "Det danske klassesamfund - et socialt Danmarksportræt", Gyldendal, 149 sider, 200 kroner.

Om bogen "Uddannelse for de mange"

"Uddannelse for de mange - opskrift på en kulturrevolution" udkom i 2011. Den handler om, at en elitær kultur hindrer målet om mere uddannelse til de unge, men præsenterer også en halv snes positive eksempler på praktisk og virkelighedsnær undervisning, læs mere om bogens indhold her.

Du kan også læse min analyse i Politiken med nogle af pointerne her.

Bogen har et efterord af Christine Antorini, der siden blev undervisningsminister, og Nanna Westerby, daværende uddannelsesordfører i SF. Det var i efterordet til "Uddannelse for de mange", Christine Antorini første gange lancerede sin ide om Ny Nordisk Skole.

Bogen har fået flere flotte anmeldelser, læs her

"Uddannelse for de mange - opskrift på en kulturrevolution", Gyldendal, 181 sider, 149 kr.

Om bogen "Eliternes triumf"

"Eliternes Triumf" har undertitlen "da de uddannede klasser tog magten". Den kortlægger, hvordan de højtuddannede indtager en mere dominerende position end tidligere - både i politik og samfund - og er samtidig et portræt af det moderne klassesamfund. Du kan få et indtryk af bogen gennem bagsiden og indholdsfortegnelsen her og gennem et interview med mig i Weekendavisen her.

Bogen har fået mange positive anmeldelser, her.

Der bringes i "Eliternes Triumf" en analyse af de moderne samfundseliter, hvor Capacent kortlægger tre forskellige eliter. Du kan læse hovedtallene i undersøgelsen her. I notatet her har jeg nøjere beskrevet undersøgelsens begreber og metode.

 

"Eliternes Triumph - da de uddannede klasser tog magten" er udgivet på Forlaget Sohn, 248 sider, 249 kroner.

Om bogen "Den sociale smeltedigel"

"Den sociale smeltedigel" handler om en unik dansk tradition - en skole for alle samfundslag. Den fortæller, hvordan den fælles folkeskole opstod i starten af 1900-tallet, hvordan mennesker har oplevet den i forskellige miljøer og hvad den betyder for samfundet i dag.
Læs kort om bogens indhold her. Den har fået et par flotte anmeldelser, som kan læses i uddrag her

Bogen indeholder analyser fra COWI om skolemiljøets betydning for de unges chancer. Læs mere om metoden bag analyserne her
Bogen har ført til debat med folk i den private skoleverden. Læs en af debatterne her
 

 

"Den sociale smeltedigel" er udgivet på Forlaget Sohn,
200 sider, 249 kroner.

Om bogen "Den nye ulighed"

Danmark er blevet et »fem sjettedels samfund«. Det store flertal har aldrig haft det så godt, men et betydeligt mindretal er ved at blive hægtet af. Omkring 15 procent af de unge vokser op med markant færre livschancer end deres jævnaldrende:

  • Som børn har de større risiko for at blive en børnesag i det sociale system.

  • Som unge har de færre chancer for at tage en uddannelse.

  • Som voksne har de større risiko for at havne på overførselsindkomst.

Fem-sjettedels-samfundet kortlægges i debatbogen Den nye ulighed. Her påviser jeg, at de nye ulighedsmønstre bryder med vore vante forestillinger om fattigdom og sociale skel.

Før var skævheden især materiel. I dag spiller økonomi stadig en rolle, men uligheden handler grundlæggende om andet end penge: Stabile rammer i familien, marginalisering på arbejdsmarkedet og frem for alt uddannelse, som er ved at blive den afgørende skillelinje i videnssamfundet. Jeg opfordrer til debat om de moderne klasseskel uden at forfalde til socialt klynkeri og pessimisme.

Bogen stiller skarpt på den sociale skævhed i uddannelsessystemet. Spørgsmålet er, om politikerne overhovedet har forstået rækkevidden af deres mål om, at 95 procent af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse? Uddannelse til alle kræver, at vi tager den sociale ulighed i uddannelsessystemet anderledes alvorligt.

Bogen er – ligesom min forrige bog, Det delte Danmark – en blanding af analyser, personlige oplevelser og interviews. Den er henvendt til et bredt lag af lærere, socialarbejdere og almindelige borgere, der er optaget af disse problemer.

Begge bøger kortlægger de nye ulighedsformer, der kendetegner det moderne Danmark. Ulighedsformer, vi må få bedre greb om, hvis vi vil undgå et samfund med skarpere skel og mindre sammenhængskraft.

"Den nye ulighed", Gyldendal,
179 sider, pris 159 kr

 

 

Om bogen "Det delte Danmark"

Danmark er blevet et andet og mere opdelt samfund. I både toppen og bunden af samfundet er der opstået ghettoer – skoler og boligområder, hvor mennesker kun møder andre, der ligner dem selv. Polariseringen truer med at opløse det Danmark, vi hidtil har kendt. Der er i bunden af samfundet opstået destruktive subkulturer, vi ellers kun kender fra udlandet. Og de velbjærgede tager deres forholdsregler, de forskanser sig i egne enklaver.

I debatbogen Det delte Danmark tegner Lars Olsen et portræt af et Danmark, hvor samfundets sammenhængskraft er under voldsomt pres. Politikerne er nødt til at indse, at der er en afgørende sammenhæng mellem boligpolitikken, sociale skel i byerne, en fejlslagen integrationspolitik, nye kriminalitetsmønstre og folkeskolen, der er ved at blive opsplittet i ghettoskoler og velhaverskoler.

I takt med polariseringen øges risikoen for, at solidariteten går fløjten. Hvor længe vil velstillede danskere blive ved med at betale en høj skat, hvis de ikke i deres hverdag møder mennesker, der er dårligt stillet? I Det delte Danmark advarer Lars Olsen om konsekvenserne for velfærdssamfundet – og kommer med forslag til, hvordan vi kan vende udviklingen.

 

"Det delte Danmark" udkom på Gyldendals Forlag i slutningen af marts 2005.
Sse indholdsfortegelsen her