Ny bog:

"Klassekamp fra oven"

I oktober udkom "Klassekamp fra oven - den danske samfundsmodel under pres". Den er blevet til i et samarbejde mellem Lars Olsen, Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Niels Ploug og Jørgen Goul Andersen.

Bogen er en blanding af statistiske analyser og interviews/erindringer, der sætter kød og blod på livet i forskellige sociale klasser.

Bogen stiller skarpt på de seneste års forandringer af Danmark. Den konkluderer, at det er selve vores samfundsmodel, som er under pres. Denne klumme om ulighed og samfundsmodel trækker hovedpointen op.

Mens den danske regering nedtoner uligheden, er den internationale debat ved at skifte. Selv OECD peger nu på de negative konsekvenser af voksende ulighed.

Jeg holder også foredrag om det. Hvis du vil høre nærmere om indhold, pris m.v., så skriv til lars@larso.dk

"Klassekamp fra oven" har allerede ført til en del interviews og omtaler. Der er links til en del af dem på min side på Facebook.

Bogen er også blevet anmeldt flere steder. Fagbladet 3F betegner det som "den vigtigste bog i meget lang tid", mens Rune Lykkeberg i Politiken kalder det for "en rigtig god sag" med "overbevisende" dokumentation, men for mange gentagelser. Den mest negative anmeldelse er i Jyllands-Posten, hvor bogen betegnes som "ufrivilligt komisk". Læs Dennis Nørmarks anmeldelse med mine kommentarer.

"Klassekamp fra oven", Gyldendal, 200 sider, 199 kr. Bogen spiller sammen med en hjemmeside: www.klassesamfund.dk

 

Min bestseller

"EliternesTriumf" udkom i 2010 og har undertitlen "da de uddannede klasser tog magten". Den kortlægger, hvordan de højtuddannede indtager en mere dominerende position end tidligere - og er samtidig et portræt af det moderne klasse-samfund. Du kan få et indtryk af bogen gennem et interview med mig i Weekendavisen, læs her.

Bogen har fået mange positive anmeldelser, her

 

 

 

Essay:
Indtryk fra debatter

Jeg har i det seneste år deltaget i et hav af debatter landet over om "Eliternes Triumf". De københavnske meningsdannere har slet ikke forstået dybden i den kløft, der er opstået i vort samfund. I et længere essay i Politiken fortæller jeg om indtryk fra de mange foredrags- og debataftener, læs her.

Aktuelt

Kulturparnasset - den "røde" elite?
Jeg har i flere klummer haft kultureliten under kærlig behandling. De er øvre lag i samfundet er delt i flere forskellige segmenter, som har forskellige magtbaser og holdninger. Du kan her læse om de blå og røde eliter - klummen er et indlæg i en debat i Jyllands-Posten om det "politisk korrekte". I en anden kommentar diskuterer jeg DR-serien 1864 - og hvorfor den negligerer den helt afgørende forbindelse mellem folkelighed og nationalstat, som skabte vores demokrati. En tredje klumme handler om det tilsyneladende sympatiske forslag om en reklameafgift - problemet er, at det koster job uden for alvor at gavne miljøet.

Folkeskolereform - problemer og muligheder
Skolereformen ændrer hverdagen på hundredvis af skoler landet over. Mange lærere er presset af nye arbejdstidsregler, men forældre, elever og skoleledere er mere tilfredse, end det fremgår af mediebilledet. Læs min status over skolereformen. En anden form for faglighed i folkeskolen er afgørende, hvis flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Denne klumme til Fagbladet 3F handler om praksisnær undervisning og folkeskolereformen. Forandringerne af uddannelsessystemet bunder blandt andet i, at forestillingen om "videnssamfundet" er kollapset. I denne klumme beskriver jeg, hvordan der også i USA er et nyt syn på praktisk uddannelse og produktion.

Et opgør mellem livsformer
Jeg holder en del foredrag hos FOA og 3F, der repræsenterer de ufaglærte og faglærte. Ofte møder jeg en pessimisme og afstand til politikerne. Det forstår jeg godt. De kortuddannede er tabere i det favntag mellem forskellige sociale klassers livsformer, der præger Danmark i disse år. Det er den højtuddannede storbyelite, som sætter sine livsformer og forestillinger igennem. Det præger også forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen, hvor en klassisk socialdemokrat i november brød partidisciplinen i folketingssalen. I en klumme i sommer beskrev jeg, hvordan over hundrede års arbejderbevægelse er ved at blive omkalfatret.

Snæversynede økonomer manipulerer debatten
Jeg har i flere klummer taget økonomerne og deres rolle under "kærlig" behandling. Det er en snæver kreds af liberalistiske "udbudsøkonomer", som spiller førsteviolin i debatten. Først støber de kuglerne til beslutningerne - siden evaluerer de dem gennem såkaldt "uafhængige" analyser. Klummen om udbudsøkonomer kan læses her. Du kan også læse om, hvorfor økonomerne fatalt fejlvurderede konsekvenserne af dagpengereformen. Det er ikke et tilfældig fejl, men et resultat af økonomiske modeller, der pr. automatik fører til skæve politiske beslutninger.

Ny debat om ulighed i USA - og Danmark
Jeg har i flere klummer skrevet om de nye sociale mønstre, der også diskuteres heftigt i andre lande. Den franske økonom Thomas Piketty har vakt opsigt verden over med sin bog om en ny overklasse, der mere bygger på arv og superlønninger end på kreativitet og hårdt arbejde. De sociale normer for, hvad topdirektørerne kan tillade sig, er brudt sammen. Jeg havde i maj lejlighed til at diskutere den voksende ulighed i USA med den verdenskendte forsker Robert Putnam. Læs mere om hvordan utryghed i arbejderklassen og opløste familier skaber mere ulige muligheder blandt amerikanske børn og unge.

Yderområder - bedre end deres rygte
De geografiske skel vokser i det danske samfund. Denne klumme fra Bornholm er i den mere livsbekræftende afdeling. Jeg arbejdede fjorten dage på Bornholm og oplevede det sociale sammenhold, der beskrives i denne klumme om virkeligheden i Danmarks yderområder. Men i mange tilfælde kører driften mod centralisering og storbyer, drevet af sin egen dynamik. Her kan du læse om, hvordan der nedlægges pladser på patienthoteller, mens sygehusene centraliseres til sygehuse. Folk fra yderområderne får ikke alene længere til hospitalet, men også ringere muligheder for at overnatte tæt på behandlingen.

Foto: Mike Kolloeffel
  • Journalist

  • Foredragsholder

  • Forfatter

Bliv klogere på Lars Olsen

Følg mine skriverier

Du kan få mails med mine nye klummer og artikler - bliv min ven på Facebook