Ny bog:

"Klassekamp fra oven"

I oktober udkom "Klassekamp fra oven - den danske samfundsmodel under pres". Den er blevet til i et samarbejde mellem Lars Olsen, Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Niels Ploug og Jørgen Goul Andersen.

Bogen er en blanding af statistiske analyser og interviews/erindringer, der sætter kød og blod på livet i forskellige sociale klasser.

Bogen stiller skarpt på de seneste års forandringer af Danmark. Den konkluderer, at det er selve vores samfundsmodel, som er under pres. Denne klumme om ulighed og samfundsmodel trækker hovedpointen op.

Mens den danske regering nedtoner uligheden, er den internationale debat ved at skifte. Selv OECD peger nu på de negative konsekvenser af voksende ulighed.

Jeg holder også foredrag om det. Hvis du vil høre nærmere om indhold, pris m.v., så skriv til lars@larso.dk

"Klassekamp fra oven" har allerede ført til en del interviews og omtaler. Der er links til en del af dem på min side på Facebook.

Bogen er også blevet anmeldt flere steder. Fagbladet 3F betegner det som "den vigtigste bog i meget lang tid", mens Rune Lykkeberg i Politiken kalder det for "en rigtig god sag" med "overbevisende" dokumentation, men for mange gentagelser. Den mest negative anmeldelse er i Jyllands-Posten, hvor bogen betegnes som "ufrivilligt komisk". Læs Dennis Nørmarks anmeldelse med mine kommentarer.

"Klassekamp fra oven", Gyldendal, 200 sider, 199 kr. Bogen spiller sammen med en hjemmeside: www.klassesamfund.dk

 

Min bestseller

"EliternesTriumf" udkom i 2010 og har undertitlen "da de uddannede klasser tog magten". Den kortlægger, hvordan de højtuddannede indtager en mere dominerende position end tidligere - og er samtidig et portræt af det moderne klasse-samfund. Du kan få et indtryk af bogen gennem et interview med mig i Weekendavisen, læs her.

Bogen har fået mange positive anmeldelser, her

 

 

 

Essay:
Indtryk fra debatter

Jeg har i det seneste år deltaget i et hav af debatter landet over om "Eliternes Triumf". De københavnske meningsdannere har slet ikke forstået dybden i den kløft, der er opstået i vort samfund. I et længere essay i Politiken fortæller jeg om indtryk fra de mange foredrags- og debataftener, læs her.

Aktuelt

Ny dagsorden om ulighed - internationalt
Mens toneangivende danske politikere lukker øjnene, advarer selv OECD imod de negative konsekvenser af stigende ulighed. Samtidig viser meningsmålinger i starten af 2015, at danskerne bliver stadig mere bekymrede over uligheden. Klummen i Fagbladet 3F kortlægger hvorfor: Folk ved, at det bliver værre, og at det Danmark, vi kender, er under pres. Til marts udsender en af verdens førende sociologer - Harvard-professoren Robert Putnam - en afgørende bog om ulighed: Our Kids. Jeg havde sidste år lejlighed til at diskutere den voksende ulighed i USA med Robert Putnam og skrev dengang en klumme om det. Læs mere om hvordan utryghed i arbejderklassen og opløste familier skaber mere ulige muligheder blandt amerikanske børn og unge.

Etnisk splittelse - og den korrekte "røde" elite
Jeg har i flere klummer været ude med riven efter de dele af centrum-venstre, der lukker øjnene for virkeligheden. Denne klumme er skrevet efter terrorangrebene i København, udført af en islamisk fundamentalist. Den beskriver, hvordan en naiv indvandringspolitik importerede en ny form for underklasse, skabte etniske parallelsamfund og svækkede opbakningen til velfærdsstaten. De øvre lag i samfundet er delt i blå og røde eliter - læs mere i klummen om "politisk korrekthed" i Jyllands-Posten. I en tredje klumme diskuterer jeg DR-serien 1864, og hvorfor den negligerer den afgørende forbindelse mellem folkelighed og nationalstat, der skabte folkestyret.

"Udkantsdanmark" - en nødvendig debat
Debatten om yderområder og "udkantsdanmark" er kommet for at blive - med god grund: Danmark er ved at knække over! Problemet bunder ikke kun i vandringen mod byerne, men også i centralistiske reformer, udformet af hovedstadens embedsmænd og politikere. Denne klumme beretter om baggrunden: At selve balancen bag folkestyret er tippet. Du kan også læse en ældre og mere livsbekræftende kommentar. Jeg arbejdede sidste år fjorten dage på Bornholm og oplevede det sociale sammenhold, der beskrives i denne klumme om virkeligheden i Danmarks yderområder

Finansministeriets modeller er politisk skæve
Det er absurd, at vi i et demokrati lader den økonomiske politik diktere af modeller, som er åbenlyst politiserende. Jeg afdækker her en række skævheder i Finansministeriets modeller, der konstant regner til fordel for liberalistiske samfundsforandringer. Du kan i en anden klumme læse om, hvorfor økonomerne fatalt fejlvurderede konsekvenserne af dagpengereformen. Det er ikke et tilfælde, men resultat af økonomiske modeller, der pr. automatik fører til skæve politiske beslutninger. Det er en snæver kreds af liberalistiske "udbudsøkonomer", som spiller førsteviolin i debatten. Først støber de kuglerne til beslutningerne - siden evaluerer de dem gennem såkaldt "uafhængige" analyser. Klummen om udbudsøkonomer kan læses her.

Folkeskolereform - problemer og muligheder
Skolereformen ændrer hverdagen på hundredvis af skoler landet over. Mange lærere er presset af nye arbejdstidsregler, men forældre, elever og skoleledere er mere tilfredse, end det fremgår af mediebilledet. Læs min status over skolereformen. En anden form for faglighed i folkeskolen er afgørende, hvis flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Denne klumme til Fagbladet 3F handler om praksisnær undervisning og folkeskolereformen. Forandringerne af uddannelsessystemet bunder blandt andet i, at forestillingen om "videnssamfundet" er kollapset. I denne klumme beskriver jeg, hvordan der også i USA er et nyt syn på praktisk uddannelse og produktion.

Et opgør mellem livsformer
Jeg holder en del foredrag hos FOA og 3F, der repræsenterer de ufaglærte og faglærte. Ofte møder jeg en pessimisme og afstand til politikerne. Det forstår jeg godt. De kortuddannede er tabere i det favntag mellem forskellige sociale klassers livsformer, der præger Danmark i disse år. Det er den højtuddannede storbyelite, som sætter sine livsformer og forestillinger igennem. Det præger også forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen, hvor en klassisk socialdemokrat i november brød partidisciplinen i folketingssalen. I en klumme i sommer beskrev jeg, hvordan over hundrede års arbejderbevægelse er ved at blive omkalfatret.

Foto: Mike Kolloeffel
  • Journalist

  • Foredragsholder

  • Forfatter

Bliv klogere på Lars Olsen

Følg mine skriverier

Du kan få mails med mine nye klummer og artikler - bliv min ven på Facebook