Ny bog:

"Klassekamp fra oven"

I oktober udkom "Klassekamp fra oven - den danske samfundsmodel under pres". Den er blevet til i et samarbejde mellem Lars Olsen, Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Niels Ploug og Jørgen Goul Andersen.

Bogen er en blanding af statistiske analyser og interviews/erindringer, der sætter kød og blod på livet i forskellige sociale klasser.

Bogen stiller skarpt på de seneste års forandringer af Danmark. Den konkluderer, at det er selve vores samfundsmodel, som er under pres. Denne klumme om ulighed og samfundsmodel trækker hovedpointen op.

Den nye bog er i forlængelse af "Det danske klassesamfund", der udkom i 2012. Vi konstaterede allerede dengang tendensen til større skel, men de er blevet skarpere, hvortil kommer stigende utryghed og tungere social arv.

Jeg holder også foredrag om det. Hvis du vil høre nærmere om indhold, pris m.v., så skriv til lars@larso.dk

"Klassekamp fra oven" har allerede ført til en del interviews og omtaler. Der er links til en del af dem på min side på Facebook.

"Klassekamp fra oven", Gyldendal, 200 sider, 199 kr. Bogen spiller sammen med en hjemmeside: www.klassesamfund.dk

 

Min bestseller

"EliternesTriumf" udkom i 2010 og har undertitlen "da de uddannede klasser tog magten". Den kortlægger, hvordan de højtuddannede indtager en mere dominerende position end tidligere - og er samtidig et portræt af det moderne klasse-samfund. Du kan få et indtryk af bogen gennem et interview med mig i Weekendavisen, læs her.

Bogen har fået mange positive anmeldelser, her

 

 

 

Essay:
Indtryk fra debatter

Jeg har i det seneste år deltaget i et hav af debatter landet over om "Eliternes Triumf". De københavnske meningsdannere har slet ikke forstået dybden i den kløft, der er opstået i vort samfund. I et længere essay i Politiken fortæller jeg om indtryk fra de mange foredrags- og debataftener, læs her.

Aktuelt

Et opgør mellem livsformer
Jeg holder en del foredrag i fagbevægelsen - ikke mindst hos FOA og 3F, der repræsenterer de ufaglærte og faglærte. Ofte møder jeg en pessimisme og afstand til politikerne. Det forstår jeg godt. De kortuddannede er tabere i det favntag mellem forskellige sociale klassers livsformer, der præger Danmark i disse år. Det er den højtuddannede storbyelite, som sætter sine livsformer og forestillinger igennem. Det præger også forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen. I en klumme i sommer beskrev jeg, hvordan over hundrede års arbejderbevægelse er ved at blive omkalfatret.

Snæversynede økonomer manipulerer debatten
Jeg har i flere klummer taget økonomerne og deres rolle under "kærlig" behandling. Det er en snæver kreds af liberalistiske "udbudsøkonomer", som spiller førsteviolin i debatten. Først støber de kuglerne til beslutningerne - siden evaluerer de dem gennem såkaldt "uafhængige" analyser. Klummen om udbudsøkonomer kan læses her. Du kan også læse om, hvorfor økonomerne fatalt fejlvurderede konsekvenserne af dagpengereformen. Det er ikke et tilfældig fejl, men et resultat af økonomiske modeller, der pr. automatik fører til skæve politiske beslutninger.

Ny debat om ulighed i USA - og Danmark
Jeg har i flere klummer skrevet om de nye sociale mønstre, der også diskuteres heftigt i andre lande. Den franske økonom Thomas Piketty har vakt opsigt verden over med sin bog om en ny overklasse, der mere bygger på arv og superlønninger end på kreativitet og hårdt arbejde. De sociale normer for, hvad topdirektørerne kan tillade sig, er brudt sammen. Jeg havde i maj lejlighed til at diskutere den voksende ulighed i USA med den verdenskendte forsker Robert Putnam. Læs mere om hvordan utryghed i arbejderklassen og opløste familier skaber mere ulige muligheder blandt amerikanske børn og unge.

Yderområder - bedre end deres rygte
De geografiske skel vokser i det danske samfund. Denne klumme fra Bornholm er i den mere livsbekræftende afdeling. Jeg arbejdede fjorten dage på Bornholm og oplevede det sociale sammenhold, der beskrives i denne klumme om virkeligheden i Danmarks yderområder. Men i mange tilfælde kører driften mod centralisering og storbyer, drevet af sin egen dynamik. Her kan du læse om, hvordan der nedlægges pladser på patienthoteller, mens sygehusene centraliseres til sygehuse. Folk fra yderområderne får ikke alene længere til hospitalet, men også ringere muligheder for at overnatte tæt på behandlingen.

Venstre -mellem storbyelite og folkelighed
Forsommerens konflikt i Venstre handlede ikke kun om Løkkes habitter - det var en kulturkamp. Venstres traditionelle kerneland i provinsen oplever, at storbyeliten har sat sig på partiet. I en anden klumme beskriver jeg, hvordan Løkkes tøjsag får konsekvenser for folkestyret. Det er et historisk skifte. Historikeren Ove Korsgaard har i bogen "Solskin over det sorte muld" givet en fantastisk beskrivelse af 1900-tallets danske landbokultur, der var en bærende pille i Venstre og det klassiske folkestyre. Læs min klumme om hvordan Venstre skifter ham. 

Akademiker-eksplosionen
Der sker en "eksplosiv stigning" i antallet af akademikere, som det nuværende arbejdsmarked for akademikere ikke kan opsluge. Det påpeger Kvalitetsudvalget, der er nedsat af regeringen. Skiftende regeringers mål om, at 25 procent skal tage en akademisk uddannelse, lykkes i et omfang, så selv beslutningstagerne frygter for konsekvenserne. Denne klumme i Jyllands-Posten handler om akademiker-eksplosionen. Indirekte handler den også om et nyt ord - uddannelsesinflation. Akademikere med lange uddannelser tager job fra laboranter, bioanalytikere og kontoruddannede - folk der har faglige eller kortere videregående uddannelser. Læs denne klumme om uddannelsesinflation

Foto: Mike Kolloeffel
  • Journalist

  • Foredragsholder

  • Forfatter

Bliv klogere på Lars Olsen

Følg mine skriverier

Du kan få mails med mine nye klummer og artikler - bliv min ven på Facebook