Ny bog:

"En bygning slår revner"

I november 2013 udkom "En bygning slår revner - Social-demokratiet og det folkelige Danmark". Bogen kortlægger Social-demokratiets krise og dens årsager. Den sætter den aktuelle debat i historisk perspektiv og identificerer den særlige social-demokratiske "sjæl".

Du kan få et indtryk af bogen ved at klikke på indholdsfortegnelsen.

Bogen stiller skarpt på den folkelige kultur, der gjorde arbejderbevægelsen til en afgørende kraft i det danske samfund. Det sker blandt andet gennem interviews/portrætter af en håndfuld aktive fagforeningsfolk og kommunalrødder. En af dem er jord- og betonarbejder Leif Andersen.

I forbindelse med den nye bog har jeg også nye tilbud om foredrag, se her. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om indhold, pris m.v., så skriv til lars@larso.dk

"En bygning slår revner" er blevet til med tilskud fra . Hermed siges tak for hjælpen.

Bogen førte heldigvis til en del reaktioner og debat. I en klumme i Jyllands-Posten reflekterer jeg over de mange positive og negative reaktioner. Du kan også læse mit svar i Weekendavisen til erhvervsminister Henrik Sass Larsen.

Det er således også en bog om folkestyre og folk - og om nye brudflader i samfund og politik. Temaer, jeg tidligere har behandlet i bogen "Eliternes Triumf", som er omtalt nedenfor.

"En bygning slår revner", Gyldendal, 232 sider, 249 kr.

 

Min bestseller

"EliternesTriumf" udkom i 2010 og har undertitlen "da de uddannede klasser tog magten". Den kortlægger, hvordan de højtuddannede indtager en mere dominerende position end tidligere - og er samtidig et portræt af det moderne klasse-samfund. Du kan få et indtryk af bogen gennem et interview med mig i Weekendavisen, læs her.

Bogen har fået mange positive anmeldelser, her

 

 

 

Essay:
Indtryk fra debatter

Jeg har i det seneste år deltaget i et hav af debatter landet over om "Eliternes Triumf". De københavnske meningsdannere har slet ikke forstået dybden i den kløft, der er opstået i vort samfund. I et længere essay i Politiken fortæller jeg om indtryk fra de mange foredrags- og debataftener, læs her.

Aktuelt

Ny debat om ulighed i USA - og Danmark
Jeg har i flere klummer skrevet om de nye sociale mønstre, der også diskuteres heftigt i andre lande. Den franske økonom Thomas Pikkety har vakt opsigt verden over med sin bog om en ny overklasse, der mere bygger på arv og superlønninger end på kreativitet og hårdt arbejde. De sociale normer for, hvad topdirektørerne kan tillade sig, er brudt sammen. Jeg havde i maj lejlighed til at diskutere den voksende ulighed i USA med den verdenskendte forsker Robert Putnam. Læs mere om hvordan utryghed i arbejderklassen og opløste familier skaber mere ulige muligheder blandt amerikanske børn og unge.

Yderområder - bedre end deres rygte
De geografiske skel vokser i det danske samfund. Denne klumme fra Bornholm er i den mere livsbekræftende afdeling. Jeg arbejdede fjorten dage på Bornholm og oplevede det sociale sammenhold, der beskrives i denne klumme om virkeligheden i Danmarks yderområder. Men i mange tilfælde kører driften mod centralisering og storbyer, drevet af sin egen dynamik. Her kan du læse om, hvordan der nedlægges pladser på patienthoteller, mens sygehusene centraliseres til sygehuse. Folk fra yderområderne får ikke alene længere til hospitalet, men også ringere muligheder for at overnatte tæt på behandlingen.

Venstre -mellem storbyelite og folkelighed
Forsommerens konflikt i Venstre handlede ikke kun om Løkkes habitter - det var en kulturkamp. Venstres traditionelle kerneland i provinsen oplever, at storbyeliten har sat sig på partiet. I en anden klumme beskriver jeg, hvordan Løkkes tøjsag får konsekvenser for folkestyret. Det er et historisk skifte. Historikeren Ove Korsgaard har i bogen "Solskin over det sorte muld" givet en fantastisk beskrivelse af 1900-tallets danske landbokultur, der var en bærende pille i Venstre og det klassiske folkestyre. Læs min klumme om hvordan Venstre skifter ham. 

Akademiker-eksplosionen
Der sker en "eksplosiv stigning" i antallet af akademikere, som det nuværende arbejdsmarked for akademikere ikke kan opsluge. Det påpeger Kvalitetsudvalget, der er nedsat af regeringen. Skiftende regeringers mål om, at 25 procent skal tage en akademisk uddannelse, lykkes i et omfang, så selv beslutningstagerne frygter for konsekvenserne. Denne klumme i Jyllands-Posten handler om akademiker-eksplosionen. Indirekte handler den også om et nyt ord - uddannelsesinflation. Akademikere med lange uddannelser tager job fra laboranter, bioanalytikere og kontoruddannede - folk der har faglige eller kortere videregående uddannelser. Læs denne klumme om uddannelsesinflation

EU's højredrejning skaber folkelig skepsis
Op til valget til Europa-Parlamentet skrev jeg flere klummer, der også er aktuelle i dag. I 1980'erne arbejdede kommissionsformand Jacques Delors for det sociale Europa. I dag fører EU en langt mere liberalistisk politik. EU har spildt en kolossal chance under krisen. I stedet for at arbejde sammen om investeringer og nye job, har sparepolitikken forværret krisen og skabt folkelig EU-skepsis. Østeuropæeres adgang til danske velfærdsydelser skaber også skepsis. Det beskrives som en følge af arbejdskraftens frie bevægelighed, men er i virkeligheden en politisk kamp, som også foregår i andre lande. Læs min klumme om EU og velfærdsydelser.

Eliten lever i sin egen virkelighed
Det er en illusion, at Danmark er ved at blive et "videnssamfund" af cafe latte drikkende storby-akademikere. Også i 2030 er flertallet faglærte og ufaglærte og bor udenfor de store byer, viser ny analyse. Læs mit opgør med den kreative klasse og dens fejlagtige verdensbillede. I en anden klumme kan du læse om en tankevækkende politisk gimmick, jeg deltog i op til nytår. Rigtig mange danskere ønskede, at statsministeren skulle slå til lyd for at genskabe respekten for håndens arbejde og praktisk uddannelse. 

Foto: Mike Kolloeffel
  • Journalist

  • Foredragsholder

  • Forfatter

Bliv klogere på Lars Olsen

Følg mine skriverier

Du kan få mails med mine nye klummer og artikler - bliv min ven på Facebook